Array & AnalysFaciliteten


Vad vi gör:

Välkommen till Array and Analysis-anläggningen, en kärnanläggning som tillhandahåller alla typer av tjänster till forskarsamhället från det första samrådet, som utför de kompletta arrayexperimenten till analys av resultaten.

Vi erbjuder många olika produkter inom flera applikationer i flera organismer såsom genotypning, transkriptomprofilering, expression och miRNA analys, cytogenetik, stem cell analys och CNV analys. Vi erbjuder också prov QC samt bioinformatisk support. Du kan också läsa mer om applikationer, vårt stöd för bioinfomatik, vår rad om bättre prov beredning och vår forskning och utveckling.

Om du planerar att använda våra tjänster eller har mer frågor, vänligen kontakta oss eller fyll i kontaktformuläret.

Välkommen!

Senast uppdaterad: 2022-02-16