DNA-kopietalsvariation

Arrayer är en utomordentlig plattform för CNV-analys (copy number variation) och molekylär cytogenetisk forskning.

Våra produkter erbjuder ett tillförlitlig metod för DNA-kopietalssanalys med hög upplösning för att upptäcka dupliceringar och deletioner och allele-sepecifik kopietals analys. Beroende på  provtyp kan du välja mellan de två olika applikationerna för färskt frusna eller FFPE-prover.

Färska eller färska frysta prover

Vår SNP arrays kan ha dubbla syften. Medan de tillhandahåller genotyper kan de tillhandahålla data för kopianummeranalys och för förlust av heterozygositet (LOH) bestämning. Den höga tätheten av markörer på dessa matriser möjliggör identifiering av gains och losses med ökat förtroende på grund av de många datapunkterna som förutsäger även små avvikelser i kopianummer. Tillgången på genotypdata gör det möjligt att upptäcka LOH.

Formalin fixerade paraffininbäddade (FFPE) prover

En ny spännande möjlighet är att studera allelspecifika genomiska kopianummer med hjälp av FFPE-prover. Fram till nyligen har färska eller färska frysta prover krävts för genomisk kopianummeranalys med SNP-matriser.

I vår portofolio, kör vi OncoScan CNV och OncoScan CNV Plus som möjliggör noggrann analys av kopieringsändringar och alleliska obalanser över hela genomet. Dessa OncoScan CNV-analyser har visat sig fungera bra med mycket nedbrytat DNA, såsom det som härrör från FFPE-tumörprover i olika åldrar, och med låga mängder DNA-utgångsmaterial, vilket gör analysen till ett naturligt val för klinisk cancerforskning.Med introduktionen av OncoScan™ -teknik baserad på molekylära inversionssonder kan också de många FFPE-tumörproverna som lagras i biobanker nu analyseras.

Så om du är intresserad av att studera tumörgenom i FFPE-prover, kontakta oss så kan vi berätta mer. Information om prover hittar du här.


Senast uppdaterad: 2022-02-16