Cytogentik analys

Microarrays är den bästa plattformen för molekylär cytogenetisk forskning och CNVanalys.

Våra produkter erbjuder ett tillförlitligt genomomfattande tillvägagångssätt för DNA-kopieringsanalys med hög upplösning för att upptäcka vinster, förluster, förlust av heterozygositet (LOH) / frånvaro av heterozygositet (AOH), kopie-neutral förlust av heterozygositet (cnLOH), regioner identiska- avstamning och mosaik. Identifiera snabbt och enkelt aneuploidier, mikrodelektioner, mikroduplikationer samt andra typer av kromosomavvikelser genom genomet.

Medan de traditionella cytogenetiska teknikerna som karyotypning och FISH är begränsade av cellkulturfel och vanligtvis saknar lämplig känslighet, har produkterna i vår cytogenetiska portofolio många fördelar:

  • kan ge helgenometäckning och högre upplösning i viktiga genetiska regioner
  • möjliggöra detektering av följande helkromosomaneuploidier och submikroskopiska vinster och förluster
  • aktivera LOH / AOH
  • Triploidi och kontaminering av moderceller
  • Mosaik på låg nivå

Kontakta oss för att välja rätt upplösningsprodukt som passar dina behov!

Kontakta oss!

Senast uppdaterad: 2021-05-31