Genotypning med arrayer

För många arter och populationer finns färdiga SNP arrayer. Även arrayer där du väljer validerat genomiskt innehåll från en genomdatabase kan enkelt genereras så att du får exakt den genetiska information som du behöver för att svara på din forskningsfråga, till exempel i genomomfattande association, replikering, eller finkartläggning.

  • Genotypingsarrayer finns för många organismer t.ex. mus, lax, ko och kyckling.
  • Det finns också arrayer som är riktade mot farmakogenomikCOVID och många fler tillämpningar.
  • Customarrayer: Genotypningsarrayer kan skräddarsys efter dina specifika behov. Välj mellan människa, växt, djur eller mikrobiella genom.

Kontakta oss för mer information!

Fråga om en quote!

Om provkrav

  • Genotypingsarrayer är tillgängliga för många organismer som människa, mus samt många växter och husdjur.
  • Proverna bör bedömas med Nanodrop. OD 260/230 och 260/280 kan hjälpa oss att avgöra om det finns kemisk kontaminering.
  • DNA-integritet är också mycket viktigt och det rekommenderas att bedöma det med Qubit eller Bioanalyzer. Dessa tjänster finns att köpa.
  • Mängden som behövs beror på de olika genotypmatriserna.

Om du är intresserad kan du fylla i kontaktformuläret så hjälper vi dig att avgöra vad dina projekt behöver!

KontaktformulärExtraktionsmetoder

Du kan välja vilken extraktionsmetod som helst för nukleinsyror som fungerar med dina prover så länge slutprodukten är ren och ren DNA. Vår erfarenhet är att kolonnbaserade extraktionsmetoder (t.ex. Qiagen RNeasy eller DNeasy) fungerar bäst för de flesta prover. För prover extraherade med Trizol rekommenderar vi starkt ett efterföljande reningssteg på en kolumn för att avlägsna förorenande ämnen. Om du vill kan vi tillhandahålla den här tjänsten åt dig.

Mer information om hur du extraherar ditt DNA, provkvalitetskrav kan läsas här. Om du har några frågor, tveka inte att fråga oss!

Fråga oss!


Senast uppdaterad: 2022-02-16