Riskfaktorer för utveckling av barnpsykiatriska problem

I detta projekt studerar vi riskfaktorer för utveckling av antisocialt beteende, och alkoholmissbruk, och vi undersöker faktorer som påverkar utvecklingen efter trauman.  Vi studerar en särskilt utsatt grupp barn, de institutionaliserade barnen, och vi gör tvärkulturella jämförelser mellan barn från olika kulturer.

Utifrån en bio-psyko-social modell utvecklas psykopatologi genom ett samspel mellan biologiska, psykologiska och sociala riskfaktorer. Riskfaktorer kan vara gener, känslomässiga anknytningsmönster, upplevelser av trauma, psykosociala faktorer som fattigdom, kriminalitet och missbruk.

Vår forskning kännetecknas av bred metodologisk variation från genetiska analyser till psykiatrisk epidemiologiska undersökningar och kliniska barnpsykiatriska studier.

Medlemmar:

Vladislav Ruchkin ansvarig för forskningsprojektet
Mimmie Willebrand
Frank Lindblad
Johan Isaksson

Senast uppdaterad: 2022-01-11