Forskargrupper vid medicinska vetenskaper

Forskargrupp

Seniora forskare

Arbets och miljömedicin

Magnus Svartengren, Anna Rask-Andersen, Peter Westerholm, Monica Lind, Dan Norbäck

Barn och ungdomspsykiatri Mia Ramklint, Johan Isaksson, Vladislav Ruchkin, Ulf Jonsson

Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

Rolf Larsson, Mats Gustafsson, Peter Nygren, Mårten Fryknäs, Joachim Gullbo

Dermatologi och venereologi

Hans Törmä, Anders Vahlquist

Endokrin tumörbiologi

Britt Skogseid, Barbro Eriksson, Kjell Öberg

Endokrinologi och mineralmetabolism

Östen Ljunggren, Hans Mallmin, Britt Eden-Engström

Gastroenterologi och hepatologi

Per Hellström, Marie Carlson, Fredrik Rorsman, Anders Rönnblom, Per Sangfelt

Hematologi

Sören Lehmann, Martin Höglund, Gunnar Birgegård

Infektionsmedicin

Björn Olsen, Britt-Marie Eriksson, Otto Cars, Jan Sjölin, Åsa Melhus

Kardiologi

Bertil Lindahl, Lars Wallentin, Stefan James, Claes Held, Jonas Oldgren

Kardiologi-arytmi

Carina Blomström-Lundqvist

Klinisk epidemiologi

Johan Sundström, Lars Lind, Åsa Muntlin Athlin

Klinisk diabetologi och metabolism

Jan Eriksson, Janeth Leksell, Anders Karlsson, Christian Berne

Klinisk farmakogenomik och osteoporos

Håkan Melhus, Mia Wadelius

Klinisk fysiologi

Andrei Malinovschi, Göran Hedenstierna, Frank Flachskampf

Klinisk kemi 

Anders Larsson, Lena Carlsson, Per Venge, Leif Wide, Gunnar Ronquist, Agneta Siegbahn

Klinisk mikrobiologi

Hilpi Rautelin, Johan Lennerstrand

Klinisk neurofysiologi Anna Rostedt Punga
Kunskapscentrum för Katastrofpsykiatri Filip Arnberg

Lung- allergi- och sömnforskning

Christer Jansson, Eva Lindberg, Margareta Emtner

Molekylär epidemiologi

Tove Fall

Molekylär precisionsmedicin

Jessica Nordlund, Ann-Christine Syvänen

Neurologi Katarina Laurell, Joachim Burman, Erik Lundström, Dag Nyholm, Eva Kumlien
Neurokirurgi Per Enblad, Elham Rostami

Njurmedicin

Maria Eriksson Svensson, Inga Soveri, Bengt Fellström

Onkologisk endokrinologi

Eva Tiensuu Janson
Psykiatri Simon Cervenka

Reumatologi

Lars Rönnblom, Eva Baecklund, Maija-Leena Eloranta, Gunnel Nordmark

Transplantation och regenerativ medicin

Per-Ola Carlsson

Senast uppdaterad: 2022-01-11