Kardiologi

Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken och har den högsta kostnaden för läkemedelsbehandling i Sverige. Under mer än 15 år har Kardiologigruppen varit ett nationellt center för forskning och utveckling kring kranskärlsjukdom och dess komplikationer, samt under senare år för strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer. Forskningen omfattar såväl registerbaserade studier och cellbiologisk forskning som stora kliniska prövningar med patienter och kontrollpersoner från många olika länder.

Med målet att förbättra behandling och omhändertagande av den enskilda patienten bedriver vi forskningsprojekt inom följande områden:

Sjukdomsförekomst och sjukdomsmekanismer

  • Epidemiologiska register- och kohortstudierstudier
  • Patofysiologiska studier

Diagnos, riskbedömning och individualiserad behandling

  • Biomarkörstudier
  • Bilddiagnostik studier (Imaging)

Utvärdering av nya (och gamla) terapier

  • Internationella läkemedelsprövningar
  • Oberoende register randomiserade kliniska prövningar
  • Observationella register- och kohortstudier

Implementation av nya terapier

  • Observationella registerstudier

Läs om våra pågående projekt

Bertil Lindahl

professor vid Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR)

E-post:
Bertil.Lindahl[AT-tecken]ucr.uu.se
Telefon:
018-611 9505
Mobiltelefon:
070-1428580

professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Kardiologi

E-post:
Bertil.Lindahl[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-611 9505
Mobiltelefon:
070-1428580