Klinisk epidemiologi

Vi skapar värde för patienter och populationer med big data

Vår forskargrupp leder ett nationellt strategiskt forskningsprogram inom epidemiologi. Vi använder många av Sveriges kohorter i vår forskning, har samlat in några av dem själva, och vi leder ett nationellt initiativ för att öka värdet av alla svenska kohorter. Vi leder också randomiserade kliniska prövningar, huvudsakligen inom kardiometabola sjukdomar och akutsjukvård, och gör systematiska litteraturöversikter och meta-analyser.

Vår metodutveckling är inriktad på att använda stora databaser, big data, för att förbättra sjukvårdens riskbedömning, behandlingsbeslut och utvärdering av behandlingseffekter, risker och kostnader. Förutom traditionella datakällor, som kliniska prövningar och kohorter med eller utan omics-data, så använder vi nya källor som elektroniska journaler och patientgenererade data. Vi använder kausal inferens-metoder som Mendelsk randomisering, kausala diagram och propensity score-baserade metoder. Men vi använder också maskininlärningsmetoder och utvecklar nya metoder för randomiserade kliniska prövningar och individdata-metaanalys.