Klinisk neurofysiologi

Forskningsmiljö vid institutionen för klinisk neurofysiologi har resulterat i utveckling av banbrytande metoder som singel-fiber elektromyografi och förbättrad diagnostik för patienter med svårbehandlad epilepsi.

Forskningen vid institutionen för klinisk neurofysiologi fokuserar på att förbättra diagnostiska och övervakningsverktyg i neuromuskulära störningar, inklusive biomarkörer och neurofysiologi, både in vivo och in vitro, samt nya behandlingsalternativ. Dr Punga innehar flera högt konkurrensutsatta nationella forskningsbidrag från Vetenskapsrådet och tilldelades nyligen Göran Gustafssons stora medicinpris för forskningsgruppens studier i neuromuskulära sjukdomen myasthenia gravis (MG). Dr Pungas lag har pionjärforskat inom området för microRNA biomarker i MG och har flera publikationer om detta ämne. Vidare har forskningsgruppen etablerat en in-vitro multielektrode-chipmodell med inspelning av 24 600 elektroder för odling av muskelceller och neuroner för att simulera friska och sjuka tillstånd.

För mer information, se:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6190753/pdf/fphys-09-01424.pdf

Medlemmarna i forskargruppen för centrala nervsystemet fokuserar främst på att förbättra lokaliseringen av epileptiska foci samt utveckla nya metoder inom intraoperativ övervakning och under intensivvård.

Anna Rostedt Punga

Professor vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Klinisk neurofysiologi

E-post:
anna.rostedt.punga[AT-tecken]neuro.uu.se
Telefon:
018-471 4941
Senast uppdaterad: 2022-01-11