Seminarium: Resistance development to antivirals in the environment - risk for a drug-resistant pandemic?

  • Datum: –13.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Kjellbergsalen, ingång 10
  • Föreläsare: Josef Järhult, universitetslektor vid institutionen för medicinska vetenskaper, Infektionsmedicin
  • Kontaktperson: Björn Olsen
  • Seminarium

Antivirala läkemedel utgör en hörnsten i pandemisk beredskap för influensa och blir allt viktigare för andra virussjukdomar. I seminariet ger jag en översikt över risken för resistensutveckling mot influensa-antivirala medel i den naturliga värden på grund av förorening av läkemedelsrester, och risken för att sådan resistens kan bestå och överföras till människor. Jag kommer att beskriva forskningen som min grupp har gjort inom detta område, inklusive det arbete jag utfört under mitt år som gästforskare vid ACDP, CSIRO i Geelong, Australien.