Seminarium: Machine learning in medicine

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Johan Sundström
  • Kontaktperson: Johan Sundström
  • Seminarium