Seminarium: Recent onset atrial fibrillation: left atrial remodelling and thrombogenicity

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Panagiotis Arvanitis, doktorand i forskargruppen för Kardiologi-arytmi, institutionen för medicinska vetenskaper.
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium