Seminarium: COVID-19 och lungan. Vad är det vi inte vet?

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Emil Ekbom
  • Kontaktperson: Christer Janson
  • Seminarium