Seminarium: Exploiting the epigenetic vulnerabilities of multiple myeloma

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Antonia Kalushkova Nair, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, experimentell och klinisk onkologi
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium