Seminarium: Experiments in people – from Nebukadnessar to Macchiarini

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Bertil Karlmark, forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, klinisk farmakogenomik och osteoporos
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

En historisk berättelse om kliniska studier som tar sin början med Daniels bok i Bibeln. Viktiga kliniska studier inom kirurgi, vaccination och slutligen ursprunget till randomiserade kontrollerade kliniska prövningar kommer också att behandlas.