Seminarium: Intensive care, mechanical ventilation, sepsis and organ dysfunction

  • Datum:
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Axel Nyberg, doktorand och chefsläkare på Mälarsjukhuset - Kullbergska sjukhuset
  • Kontaktperson: Anders Larsson
  • Seminarium

A brief introduction to intensive care and a presentation of the doctoral project "Effects of lung-protective ventilation on microbiological growth and inflammatory biomarkers in experimental sepsis.

Länk till Zoom-mötet är: https://uu-se.zoom.us/j/64011606903