Seminarium: Array och analysfaciliteten; Exempel på hur DNA mikroarrayer och bildanalys används inom cancerforskning

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Anders Isaksson
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

Seminariet hålls på engelska.