Seminarium: presentation av Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri samt forskargruppen för Hematologi

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Filip Arnberg, docent i klinisk psykologi, Programdirektör, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri
  • Kontaktperson: Katarina Jonasson Vangen
  • Seminarium

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri bedriver forskning inom epidemiologi, bedömningsmetoder och interventioner för att bättre förstå, identifiera och hjälpa människor som lider av psykiatriska besvär efter traumatiska händelser. Vårt uppdrag från Socialstyrelsen inkluderar att sprida kunskap och ge expertstöd till myndigheter, yrkesverksamma och allmänhet.