Psykiatrins seminarieserie: Självvald inläggning i Region Stockholm - En vårdmodell för ökad autonomi och medbestämmande bland patienter med svåra psykiatriska diagnoser och stort vårdbehov

  • Datum: –13.00
  • Plats: Zoom
  • Föreläsare: Alexander Rozental, Inst. f. psykologi och Maria Smitmanis Lyle, Karolinska Institutet
  • Kontaktperson: Andreas Frick
  • Seminarium