Inbjudan till mentorskapsprogram

2018-11-14

Insitutionen för medicinska vetenskaper startar i början på nästa år ett mentorskapsprogram för disputerade forskare på postdoktornivå och åren närmast efter postdoktortiden. Syftet med programmet är att ge kollegor i tidig karriär stöd för att utveckla sin yrkesroll och bättre förstå sin potential och de olika möjligheter akademin erbjuder.

Institutionens mentorer är medarbetare med erfarenheter från olika ämnen och miljöer, inklusive klinisk verksamhet. Mentorskapsprogrammet innebär att Du som adept regelbundet träffar Din mentor under 12 månader för samtal och gemesamt erfarenhetsutbyte. Detaljerna om hur mentorskapet ska utformas bestäms av mentor och adept tillsammans men vi inleder programmet med att alla mentorer och adepter träffas för en genomgång av grundläggande idéer och principer vid mentorskap. Denna träff är obligatorisk och är planerad till den 30 januari 2019 kl 9.00-11.00.

Vill du delta i programmet vill vi att Du inkommer med en ansökan som kort beskriver Din nuvarande anställning, motivering till varför Du vill vara med i programmet och eventuella önskemål om yrkesprofil hos Din mentor (max 1 A4 sida för dessa punkter). Bifoga också din CV och publikationslista. Antalet platser är begränsade och vi kommer därför att göra ett urval baserat på meriter, motivering och representation. Efter programmets slut vill vi att du är med i en utvärdering så att vi får möjlighet att förbättra och utveckla verksamheten.

Ansökan skickas till institutionens HR generalist Gabriella Widerberg Gabriella.widerberg@medsci.uu.se.

Sista ansökningsdag 7 december 2018.