Hästjobb ska lösa komplex allergifråga

2019-03-14

Ergo skriver om Susanne Victor, som är doktorand vid Arbets- och miljömedicin, som har samlat in prover från 250 hästar för att undersöka deras allergenprofiler.

Läs hela artikeln på Ergos webb.