Samband mellan höga PCB-nivåer i blodet och för tidig död

2019-04-29

Det finns ett samband mellan höga nivåer av PCB:er i blodet och för tidig död. Det visar en ny tvärvetenskaplig studie. Studien är en i raden från ett drygt tioårigt tvärvetenskapligt samarbete mellan professorerna Lars Lind och Monica Lind vid Insitutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset samt miljökemister vid Örebro universitet, som visar på hälsorisker med PCB:er trots att de varit förbjudna sedan länge.

Läs mer i pressmeddelandet från Uppsala universitets kommunikationsavdelning.

Läs hela den vetenskapliga artikeln här (tillgänglig open access).