Ny diagnosmetod ska hjälpa SLE-patienter till rätt vård

2019-05-28

Sveriges Radio P4 Uppland har gjort ett reportage där de lyfter en ny metoden som forskare vid institutionen för medicinskavetenskaper har utvecklat, som bland annat ska skydda patienter från onödiga biverkningar av läkemedel.

P4 Uppland skriver på sin webbsida att diagnosmetoden också ska leda till tätare kontroller och intensivare behandling för de SLE-patienter som annars riskerar allvarliga komplikationer.

Lars Rönnblom, överläkare och professor i reumatologi vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet och Akademiska Sjukhuset, är en av dem som varit med och forskat fram den nya diagnosmetoden som ännu behöver godkännas i ytterligare försök innan den kan användas i vården.

- Men förhoppningsvis ska det här inom loppet av några år kunna vara en metod som kan hjälpa oss i vården av patienterna, säger Lars Rönnblom till P4 Uppland.

Lyssna på hela inslaget på P4 Upplands hemsida.