Nominera ledamöter för övriga anställda till Universitetskollegiet

2019-10-18

Nu har du som tillhör kategorin ”övriga anställda”, enligt arbetsordningens definition, chansen att bli en del av rekryteringen av nu rektor och prorektor genom att nominera lämpliga kandidater till Universitetskollegiet. Sista dagen för nominering är fredagen den 8 november.

Nominering av ledamöter för övriga anställda till Universitetskollegiet för mandatperioden 2019-10-15 - 2022-10-14.

Som ett led i rekryteringen av rektor och prorektor ska Universitetskollegiets ledamöter utses. Universitetskollegiet utgör hörandeförsamling i denna process vilket bland annat innebär att de genomför utfrågningen av rektorskandidater och lämnar sitt förslag till rekryteringsgruppen.

Nu har du som tillhör kategorin ”övriga anställda” chansen att bli en del av denna process genom att nominera lämpliga kandidater till Universitetskollegiet. 11 av de totalt 65 ledamöterna ska utgöras av medarbetare från kategorin övriga anställda. Ledamöterna för övriga anställda utses efter ett nomineringsförfarande. En av de 11 ledamöterna kommer att ingå i rekryteringsgruppen.

Övriga anställda

De som utses till ledamöter i Universitetskollegiet inom gruppen övriga anställda ska enligt arbetsordningen ha en anställning vid Uppsala universitet och

  • inte ingå i ett vetenskapsområdes krets av personer med vetenskaplig kompetens och
  • vara tillsvidareanställd omfattande minst 50 % av heltidsanställning.

Nomineringsförfarande:

En person som nomineras ska vara tillfrågad och ha accepterat att åta sig uppdraget om den blir utsedd. För att kunna nominera ska personen själv tillhöra kategorin övriga anställda enligt arbetsordningens definition.

En nominering ska innehålla en motivering till varför personen anses vara lämpad att företräda övriga anställda samt uppgift om den nominerades anställning och befattning. Det ska även framgå vem som nominerar och var denne är anställd samt dennes befattning.

Nominering där något av ovanstående saknas eller som inlämnats av annan person än övrig anställd kommer ej att beaktas.

Nominering sker endast via denna länk: http://doit.medfarm.uu.se/kurt14958
Sista dagen för nominering är 8 nvember.

Gruppen som utser ledamöterna

De 11 ledamöterna och de 11 personliga suppleanterna utses av en grupp som är tillsatt av universitetsdirektören. Gruppen består av:
Patrik Wallin (ordförande), verksamhetsutvecklare vid Planeringsavdelningen
Annika Björklund (vice ordförande), vik. enhetschef vid enheten för gemensam service -Campus Gotland
Thomas Fredengren, fundraiser vid Development Office,
Anne-Christine Norlén, universitetsadjunkt vid institutionen for ABM.
Anette McLoughlin, chefsadministratör vid institutionen för medicinska vetenskaper.
Carl-Johan Fridén, 1:e forskningsingenjör vid institutionen för fysik och astronomi.

Vid eventuella frågor kontakta gruppens ordförande Patrik Wallin, patrik.wallin@uadm.uu.se, tel: 070-167 9345 eller någon annan ur gruppen.

Viktiga datum

4 november, kl. 13.00-14.00, sal IX i Universitetshuset – Öppet informationsmöte
8 november – Sista dag för nominering
27 november, kl. 14:30-16:30, – Universitetskollegiets första sammanträde.
Universitetskollegiet beräknas sammanträda ca 6-7 gånger under rekryteringsprocessen.
Universitetskollegiets mandatperiod är 2019-10-15 - 2022-10-14.

Styrande dokument:

Arbetsordningen för Uppsala universitet: https://regler.uu.se/dokument/?contentId=88975Universitetskollegiets sammansättning och uppgifter återfinns i kap. 6. Rekryteringsprocessen återfinns i kap. 5.

Former för att utse ledamöter för övriga anställda i universitetskollegiet: https://regler.uu.se/dokument/?contentId=812504