Stor skillnad i koldioxidavtryck mellan olika inhalatorer

2019-11-20

Professor Christer Janson
Professor Christer Janson

I en ny studie har forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper vid Uppsala universitet jämfört koldioxidavtrycket från två sorters inhalatorer som används vid behandling av astma och KOL: pulverinhalatorer och sprayer som innehåller drivgas. Resultaten visar att koldioxidavtrycket är 20 gånger större om man behandlar med spray än om man använder pulverinhalator.

Orsaken till astmasprayernas stora miljöpåverkan är drivgasen de innehåller. Denna drivgas har en växthuseffekt som är mer än 1000 gånger kraftigare än koldioxid (CO2). Användning av sprayinhalator innebär därför ett koldioxidavtryck på 440 kg per år och patient medan motsvarande behandling med pulverinhalator ger ett avtryck på 17 kg CO2. Skillnaden i miljöpåverkan mellan dessa två sätt att behandla astma och KOL är strax under den mellan att vara vegetarian eller huvudsakligen äta en köttbaserad diet. Det här skriver universitetets kommunikationsavdelning i ett pressmeddelande.

År 2017 innehöll 13 procent av alla inhalatorer som användes vid astma och KOL i Sverige sprayer med drivgas medan motsvarande siffra för England var 70 procent. Baserat på detta räknade forskargruppen ut att man i England teoretiskt sett skulle kunna minska koldioxidavtrycket med 550.000 ton CO2 per år om en lika stor andel av patienterna som i Sverige började använda pulverinhalator i stället. Detta motsvarar cirka 3 procent av den engelska sjukvårdens totala koldioxidavtryck.

Behandling med spray- och pulverinhalator är i de flesta fall medicinskt likvärdig. Det finns dock vissa patientgrupper där spray är att föredra, främst bland yngre barn och vissa äldre patienter.

– I valet mellan spray och pulverinhalator måste faktorer såsom hur lätt en patient har att använda den ena eller andra sorten vara med och avgöra. Vi vill dock lyfta fram att skillnaden i koldioxidavtryck också är något att tänka på när man väljer vilken typ av inhalator som man skall använda vid astma och KOL, säger Christer Janson professor inom lung- allergi- och sömnforskning vid Uppsala universitet.

I studien arbetade Uppsalaforskarna tillsammans med kollegor från Storbritannien samt med forskare från läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline.

För mer information kontakta Christer Janson, tel: 070-4250441, e-post: Christer.Janson@medsci.uu.se

Janson C, Henderson R, Löfdahl M, Hedberg M, Sharma R, Wilkinson A. (2019) Carbon footprint impact of the choice of inhalers for asthma and COPD. Thorax, DOI: 10.1136/thoraxjnl-2019-213744
http://dx.doi.org/10.1136/thoraxjnl-2019-213744