Sömnundersökningar ska ge svar på ohälsa

2020-01-31

Professor Eva Lindberg. Bild från Hjärt-Lungfonden
Professor Eva Lindberg
Bild från Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden har publicerat en forskarintervju med professor Eva Lindberg där man lyfter hennes forskning som stöttas av fonden. Hjärt-Lungfonden samlar in och delar ut pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse.

I intervjun förklarar Eva Lindberg, professor vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset, att målet med forskningen är att vi ska bli bättre på att diagnostisera sömnapné för att förebygga följdsjukdomar. Det är en allvarlig diagnos som leder till lidande och som på sikt medför en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Trots detta är det många med sömnapné som inte har några som helst besvär. Eva Lindberg vill ta reda på mekanismerna bakom hur sömnapné påverkar hjärta, blodkärl och metabolism för att vi ska kunna identifiera vilka patienter som behöver behandling för att undvika allvarliga följdsjukdomar.

Läs hela intervjun på Hjärt-Lungfondens hemsida.