Johan Sundström blir ledare för "Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning"

2020-02-14

Professor Johan Sundström
Professor Johan Sundström

Tack vare en donation från den åländske affärsmannen Anders Wiklöf kan Uppsala universitet satsa på en ny miljö inom hjärtforskning baserad på data från storskaliga befolkningsregister och biobanker.

Sverige är ett land med unika förutsättningar för medicinsk så kallad ”big data”-forskning. Detta tack vare den patientinformation som finns samlad i medicinska register som täcker hela befolkningen, och en lång tradition av stora befolkningsstudier med frivilliga försökspersoner som följts under decennier.

Ledare för forskningsmiljön, som kommer att benämnas ”Anders Wiklöf-institutet för hjärtforskning”, blir Johan Sundström, hjärtläkare och professor i epidemiologi vid Uppsala universitet. Under det senaste decenniet har han lett ett nationellt initiativ för att samordna Sveriges samtliga befolkningsstudier, med målet att möjliggöra världsledande hjärt-kärlforskning.

– För vår forskning innebär Anders Wiklöfs engagemang en avgörande möjlighet att inrätta en fokuserad och storskalig forskningssatsning på hjärt-kärlsjukdomar med målet att bättre kunna förutse och förhindra dessa. För mig som forskare är också Anders Wiklöfs intresse för, och kunskaper om, dessa frågor särskilt inspirerande. Min ambition är att vi om fem år har identifierat nya utlösande faktorer för hjärtinfarkt, och bidragande faktorer till andra hjärt-kärlsjukdomar, och därmed kan komma att i tid förutse och förhindra dem, säger Johan Sundström.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Professor Johan Sundström
+46 70 422 52 20
johan.sundstrom@medsci.uu.se

Prorektor Anders Malmberg
+46 70 425 01 75
anders.malmberg@uu.se

Läs gärna hela artikeln på universitetets pressida.