Fortsatt finansiering till forskargruppen i reumatologi från Ingegerd Johanssons fond

2020-03-16

Professor Lars Rönnblom
Professor Lars Rönnblom

Svenska Läkaresällskapet beviljade år 2017 Lars Rönnblom, professor i reumatologi vid institutionen för medicinska vetenskaper, forskningsmedel ur Ingegerd Johanssons fond för hans forskning om den reumatiska sjukdomen SLE, Systemisk Lupus Erythematosus. Lars Rönnblom och hans forskargrupp beviljades då projektanslag för ansökan ”Disease mechanisms and patient stratification towards new therapies in systemic lupus erythematosus". Tidigare i år fick de besked från Svenska Läkaresällskapet att deras anslag från Ingegerd Johanssons fond förlängs i ytterligare två år.

Läs mer om Ingegerd Johanssons forskningsfond på Svenska Läkaresällskapets hemsida.