Professor Åsa Melhus: Vårdhygien lär oss undvika smitta

2020-03-20

För att undvika coronaviruset gäller det att tvätta händerna ordentligt, hålla avstånd och hellre umgås utomhus än inomhus. Det är några råd från Åsa Melhus, professor i klinisk bakteriologi vid institionen för medicinska vetenskaper.

Åsa Melhus är en av universitetets forskare som lyfts fram i samband med utbrottet av covid-19. Åsa Melhus forskar om bakterier och är inte expert på just virus, men hon har arbetat med vårdhygien i många år och vet hur man undviker smitta.

– Coronaviruset började ju spridas i Kina, ett av de mest tätbefolkade länderna i hela världen. Man måste komma ihåg att det är väldigt stor skillnad i smittrisk mellan Kina och Sverige på grund av just befolkningstätheten, säger Åsa Melhus.

Egentligen är coronaviruset inte så mycket annorlunda än influensan när det gäller smittvägar även om det verkar finnas en del supersmittare.

– Mer och mer tyder på att det är en dropp- och kontaktsmitta, så om du håller avstånd på 1,5 meter så förefaller smittrisken att vara liten. Är man utomhus så är det väldigt liten risk.

Inomhus är smittrisken större, till exempel när väldigt många människor samlas i en föreläsningssal.

– Där sitter man nära varandra och andas nästan samma luft för ventilationen är inte alltid så bra. Så det är väl den situationen som kan vara den värsta på universitetet.

Är det viktigt att tvätta händerna?
– Ja, viruset är väldigt känsligt för både tvål och sprit, och den informationen verkar många ha tagit till sig. Men då är det inte tvåsekunderstvättar utan man måste verkligen tvåla in sina händer. Egentligen ska man tvätta händerna i 20 sekunder om man verkligen vill bli ren.

För många brukar det gå mycket snabbare än så och kanske använder de inte så mycket tvål heller, utan bara spolar vatten över händerna.

– Tvålen är jätteviktig för viruspartiklarna är höljeförsedda och går sönder när man tvättar med tvål.

Ett annat viktigt råd är att, precis som vid vanliga förkylningar, hålla sig hemma när man inte mår bra för att undvika att smitta äldre och andra personer med större risk att drabbas av svårare infektioner.

– Det finns riskgrupper i alla åldrar, även om barn verkar klara sig bättre än de flesta. Därför är det viktigt att man håller sig hemma.

Läs hela intervjun med Åsa Melhus på universitetets nyhetssida.