SvD Debatt: "Använd forskarna – tillsätt ett expertråd"

2020-03-20

Med anledning av coronaviruset, covid-19, i Sverige publicerades idag en debattartikel i Svenska Dagbladet. I Sverige finns en stor akademiska expertis inom medicin, modellering, epidemiologi och andra relevanta områden. Denna resurs står till samhällets förfogande och bör användas, skriver flera forskare.

I debattartikeln skriver professor Tove Fall och professor Björn Olsen, tillsammans med flera andra forskare, bl.a. att regeringen omgående bör tillsätta ett från regeringen och myndigheter oberoende expertråd med svenska forskare inom relevanta discipliner som kan bistå såväl allmänheten som Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten med underlag för riskvärdering.

Läs hela debattinlägget på Svenska Dagbladets hemsida.