Forskare vid institutionen tilldelas anslag för viktig forskning om reumatiska sjukdomar

2020-03-27

Reumatikerförbundet är Sveriges största enskilda givare till forskningen om reumatiska sjukdomar. Årets forskningsanslag uppgår till 18 525 000 kronor och fördelas på 109 forskningsprojekt, som bland annat inkluderar forskning om folksjukdomar som artros, gikt och fibromyalgi, vanliga reumatiska sjukdomar som reumatoid artrit och ankyloserande spondylit, och mer ovanliga sjukdomar som SLE, Sjögrens syndrom och Systemisk skleros.

-Forskning och vård är tätt sammanflätat. När vi pratar om att vården ska ha hög kvalitet, menar vi indirekt att behandlingarna som patienterna får är moderna och grundar sig i forskning. Reumatikerförbundets bidrag till forskningen är viktigt för att öka kvaliteten i den vård som personer med reumatiska sjukdomar får, säger Lotta Håkansson, ordförande Reumatikerförbundet.

14 forskare vid Uppsala universitet, varav åtta vid institutionen för medicinska vetenskaper, tilldelas anslag för forskning om reumatiska sjukdomar. Eva Baecklund tilldelas medel för projektet "Sjögrens och lymfom - att tidigt fånga upp och behandla patienter i riskzonen", Niklas Hagberg tilldelas medel för projektet "Genetiska variationer ökar risken för SLE - men hur?", Kim Kultima tilldelas medel för projektet "Mätvärden som förutsäger skov i SLE", Dag Leonard tilldelas medel för projektet "Hjärt-kärlsjukdom och organskador vid SLE", Maija-Leena Eloranta tilldelas medel för projektet "Konstant påslaget virusskydd - orsak och effekter vid systemsk skleros", Johanna Dahlqvist tilldelas medel för projektet "Att förutsäga och undvika återkommande skov vid inflammation i små blodkärl", Gunnel Nordmark tilldelas medel för projektet "Ärftliga faktorer i primärt Sjögrens Syndrom" och Lars Rönnblom tilldelas medel för projektet "Gemensamma nämnare i reumatiska sjukdomar".

Jämfört med föregående år har antalet beviljade forskningsanslag som involverar en forskningspartner nästan fördubblats.

- Det är en medveten satsning från vår sida att öka patienternas medverkan i forskningsprojekt, som forskningspartners. Gensvaret från forskarna har genomgående varit positivt, och det uppmuntrar oss att fortsätta på den inslagna vägen, säger Li Alemo Munters, forskningschef på Reumatikerförbundet.

På Reumatikerförbundets hemsida finns en fullständig lista på årets utdelade anslag.