Joakim Crona tilldelas tjänst från Cancerfonden

2020-04-07

Joakim Crona som fått ett Junior Clinical Investigator Award
Joakim Crona

Cancerfonden har nyligen beslutat om bidrag till 19 nya tjänster till forskare som befinner sig i olika delar av karriären. Sex av dessa finns vid Uppsala universitet och en av dessa sex är Joakim Crona, forskare vid institutionen för medicinska vetenskaper.

Joakim Crona har fått ett Junior Clinical Investigator Award som är en sexårig klinisk forskartjänst på 50-70 procent. Hans forskning är inriktad på neuroendokrina tumörer, det vill säga hormonproducerande tumörer i till exempel bukspottkörteln, och binjurebarkscancer.

– Jag är oerhört tacksam för det stöd och förtroende som Cancerfonden visat mig genom att bevilja anslaget för forskningstjänst. Anslagen tillåter oss att tänka långsiktigt och att satsa på projekt med stor potential men också högre risk. Det är ett stort ansvar och mycket hårt men intressant arbete ligger framför oss. Jag skall verkligen göra mitt bästa för att ta tillvara på denna möjlighet som jag fått från Cancerfonden och alla dess givare, säger Joakim Crona.

Läs gärna mer om de övriga pristagarna i nyhetsartikeln på vetenskapsområdet för medicin och farmacis webbsida.