Jessica Nordlund är en av årets Göran Gustafssonpristagare

2020-05-07

Jessica Nordlund
Jessica Nordlund

Jessica Nordlund får 2020 års Göran Gustafssonpris i medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet. Göran Gustafssons stiftelse verkar för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungliga tekniska högskolan (KTH) i Stockholm. Jessica är född i San Francisco, Kalifornien. Hon tog en kandidatexamen i biologi vid San Diego State University 2006 och en magisterexamen i cellulär molekylärbiologi vid Uppsala universitet 2007. Efter att ha försvarat sin doktorsexamen i molekylärmedicin vid Uppsala universitet 2012, började hon jobba vid SNP&SEQ-teknologiplattformen, som är en av anläggningarna inom ’National Genomics Infrastructure (NGI)’ vid SciLifeLab. Sedan 2013 har hon haft olika befattningar vid SNP&SEQ, så som ledare för bioinformatik gruppen och senare ledare för forsknings och utvecklingsverksamheten. År 2019 utsågs hon till verksamhetsledare (facility director) för hela enheten i Uppsala.

Jessica Nordlunds forskning fokuserar på akut lymfatisk leukemi (ALL) som är den vanligaste formen av barnleukemi. I dag överlever mer än 85 procent av barnen som drabbas av ALL tack vare bättre diagnostiska metoder, riskbedömning och effektivare behandlingar. Men en del av dessa överlevare lider av livslånga kroniska besvär till följd av behandlingen. Mycket återstår att göra både för att öka överlevnaden och minska biverkningarna. Jessicas forskning kombinerar storskalig läkemedelsscreening med modern teknologi för genomanalys av enskilda celler. Målsättningen är att identifiera nya riktade läkemedel, samt att klarlägga de cellulära och molekylära konsekvenserna av intervention med dessa läkemedelskandidater.

Läs mer om Jessica Nordlund och priset på Göran Gustafssons webb (extern länk).