Donationer bidrar till ny forskning om covid-19

2020-05-18

Professor Björn Olsen. Foto: Mikael Wallerstedt
Professor Björn Olsen
Foto: Mikael Wallerstedt

Familjen Einhorns Stiftelse donerar drygt en halv miljon kronor till forskning vid Uppsala universitet som bidrar till att utveckla behandlingar mot covid-19. Donationen ska användas i en studie som leds av Björn Olsen, professor i infektionsmedicin, där man kommer att undersöka vad som orsakar den dramatiska immunologiska reaktion som gör att vissa patienter blir svårt sjuka. 

– Behovet av att snabbt finna lösningar på ett globalt hälsoproblem har aldrig varit större än under rådande covid-19 pandemi. När en pandemi slår till är det främst länder och regioner med svaga hälsosystem som drabbas, och därmed hjälper vi såväl dem som oss själva när vi gemensamt utvecklar fungerande behandlingar. Vi är glada att kunna bistå, och ser fram emot att följa forskarnas arbete, säger professor Stefan Einhorn, ordförande i Familjen Einhorns Stiftelse.

Vid forskningscentret SciLifeLab är Uppsala ett av fyra universitet som nu mobiliserar forskningsresurser i en gemensam insats mot covid-19. Vid en nationell utlysning tidigare i år inkom över 280 olika projektförslag. Det är bland dessa förslag som en expertgrupp vid SciLifeLab prioriterat vilka projekt som donerade medel bör komma till godo.

Projekt om att förstå hur och varför

Att förstå exakt hur och varför vissa personer blir svårt sjuka av coronaviruset medan andra knappt får några symptom alls, är en nyckel till utveckling av behandlingar av covid-19. Något man observerat hos de svårast sjuka patienterna är att virusinfektionen stimulerar immunförsvaret att gå in i ett hyperaktivt tillstånd (en så kallad cytokinstorm) som i sin tur orsakar livshotande processer.

Det utvalda projektet leds av Björn Olsen, överläkare och professor i infektionsmedicin vid institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala universitet. Projektets mål är att utveckla en så kallad forskningsplattform som främst ska analysera hur celler från olika delar av människans andningsvägar reagerar vid infektion av olika genetiska varianter av viruset covid-19. Reaktionen på infektionen kommer att studeras på individuell cellnivå, vilket också kommer att ge insikter i hur viruset muterar över tid.

Läs mer om donationen från Familjen Einhorns Stiftelse och projekten som stöttas i universitetets pressnyhet.