Två av institutionens forskare tilldelas Region Uppsalas forskningspris 2019

2020-05-18

Professor Rolf Larsson och docent Jenny Theorell-Haglöw vid institutionen för medicinska vetenskaper tilldelas Region Uppsalas forskningspris 2019. 

Regionstyrelsen beslutade vid sitt möte den 19 maj att Rolf Larsson och Jenny Theorell-Haglöw tilldelas Region Uppsalas forskningspris för år 2019. Rolf Larsson, överläkare och professor i klinisk farmakologi, får priset för sin förmåga att genomföra translationell cancerforskning, från preklinisk forskning till kliniska prövningar och klinisk rutin. Jenny Theorell-Haglöw, sjuksköterska och docent, får priset för sin forskning inom sömn och sömnapné från epidemiologisk forskning till kliniknära studier.

Priset för patientnära forskning instiftades av Landstingsstyrelsen i november 2009. Sedan dess delas Region Uppsalas forskningspris ut årligen till forskare som har publicerat vetenskapliga artiklar som fått, eller lett till något som fått, stor betydelse för vården - ”genom sin forskning bidragit till betydelsefulla förbättringar i hälso- och sjukvården”. Prissumman är 10 000 kronor.

Övriga som tilldelas priset i år är Håkan Ahlström, överläkare och professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Peter Nygren, överläkare och professor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, samt Alkistis Skalkidou, överläkare och professor vid institutionen för kvinnor och barns hälsa.