Helicobacter och dubbel trombocythämning

2020-09-02

Professor Per Hellström
Professor Per Hellström

Intensiv dubbel trombocythämning har minskat återinsjuknandet efter hjärtinfarkt men till priset av en ökad risk för blödning. Blödningsrisken från mag-tarmkanalen ökar vid samtidig infektion orsakad av bakterien Helicobacter pylori (Hp). Hp-infektion är vanlig och kan enkelt behandlas med antibiotika och PPI, vilket i det närmaste eliminerar den infektionsorsakade blödningsrisken. I dagsläget saknas dock helt kunskap om hur Hp-diagnostik och behandling påverkar utfallet efter hjärtinfarkt.

Med initiativ från professor Per M. Hellström och i samarbete med Södersjukhuset och Karolinska Huddinge kommer en Sverige-gemensam undersökning att genomföras för att klarlägga betydelsen av Helicobacter för blödningsrisken med dubbel trombocythämning efter hjärtinfarkt. Studiekonceptet har testats på 300 patienter och fungerar utmärkt som del i rutinen. Sjukhus i hela Sverige kommer nu att randomiseras till en period då man inför rutintestning med ett enkelt bedside Hp utandningstest av alla patienter som läggs in för hjärtinfarkt och behandlar de som är positiva, samt till en lika lång period utan Hp diagnostik.

Resultat av Hp screening och ev behandling dokumenteras direkt i RIKS-HIA. Information om Hp diagnostik läggs till i den allmänna SWEDEHEART informationen. Data och uppföljning görs via register.

Vetenskapsrådet och Hjärtlungfonden stödjer med kraftfullt anslag för att genomföra studien.