Nytt sätt att dela in SLE-patienter utifrån genetisk karakterisering

2020-10-22

En artikel som nyligen publicerats i tidskriften Annals of the Rheumatic Diseases visar på ett nytt sätt att dela in patienter med SLE, systemisk lupus erythematosus, i skilda undergrupper baserat på genetisk karakterisering. I studien, som letts av professor Lars Rönnblom och hans forskargrupp, fann man att patienterna har genetiska riskvarianter i olika molekylära signalvägar.  I genomsnitt hade varje patient 7 signalvägar som skiljde sig från en frisk person. Detta nya sätt att dela in denna mycket heterogena patientgrupp kan ha betydelse både för klinisk uppföljning och val av behandling.

Läs hela artikeln här.