Kontakt vid institutionen för medicinska vetenskaper

Besöks- och postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing. 40, 5 tr, 751 85 Uppsala
Telefon (växel): 018-611 00 00
Fax: 018-50 92 97

Prefekt
Lars Rönnblom

Stf. prefekt
Eva Lindberg

Bitr. prefekter
Christer Janson, grundutbildningsansvarig
Mia Wadelius, forskarutbildningsansvarig
Bertil Lindahl

Kursadministration
Caroline Olofsson

Ekonomiadministration
Anette McLoughlin

Katalogadministration
Veronica Hjärner

Personaladministration
Anna Foyer
Gabriella Widerberg

IT-ansvarig
Enrique Vega

Forskningssekreterare/Webbplatsansvarig
Maria Nord