Aktuella disputationer vid institutionen

  • Room A1:107a, Biomedicinskt centrum, Husargatan 3, Uppsala 2021-03-12 kl 09:00

    Kempen, Thomas G. H.

    Medication reviews by clinical pharmacists in older hospitalised patients: Implementation, performance and effects

    Open access

Forskarutbildningsgruppen (FUG) vid IMV

Vid ansökan om antagning till forskarutbildning och anmälan om licentiat/disputation fyller man i den nya elektroniska blanketten. Ordföranden i FUG som anges i blanketten som "Head of Department (prefekt/av prefekten utsedd person)". Blanketten skickas in via systemet.

Övriga ärenden (ex. vis anmälan om halvtidskontroll, doktorandannonsering etc) skickas till Katarina Jonasson Vangen.

Ledamöter

Suppleant

Administratör

FUG-möten

Handlingar ska vara inskickade senast 1 vecka före FUG-mötet för att kunna behandlas.

FUG:s mötestider för VT 2021:
5  mars
9 april
29 april
21 maj

Viktiga datum inför FUG-mötena VT 2021.

FUG:s mötestider för HT 2021:
9 augusti
3 september
1 oktober
8 november
10 januari

Viktiga datum inför FUG-mötena HT 2021.