Rapportering av forskningsaktivitet

Enligt rektors beslut ska uppgifter om doktorandernas aktivitet och försörjning rapporteras i Ladok två gånger per år. Rapporteringen görs för ett kalenderhalvår i taget, januari - juni och juli - december.

Heltid är 100% per termin.

Om man har ledighet för forskning från sin kliniska tjänst exempelvis 20% så kan ändå den forskningsaktivitet man bedriver vara ca 50% (man får räkna med den forskningsaktivitet man har på fritiden). När man har slutfört sina forskarstudier med en disputation ska man därmed ha fått ihop 800% forskningsaktivitet totalt.

Denna aktivitet ligger sedan till grund för hur stor utdelningen medicinska fakulteten tilldelar institution efter att examen är uttagen efter disputationen.

Blankett och detaljerad information från Ladok.