Program och kurser vid medicinska vetenskaper

Läkarprogrammet

Kurskod Kursnamn Termin Kursadministratör Kursansvarig
3ME070 Klinisk medicin I 5 Caroline Olofsson Eva Lindberg
3ME072 Klinisk medicin III 7 Anna von Kartaschew Albert Christersson
3PE129 Klinisk medicin V
(infektion / mikrobiologisk integrering)
9 Caroline Olofsson Britt-Marie Eriksson, Björn Olsen / Hilpi Rautelin, Åsa Melhus
3ME057 Arbets- och miljömedicin 11 Anna von Kartaschew Anna Rask Andersen
3ME078 Klinisk praktik - läkarrollen 11 Anna von Kartaschew Jarl Hellman

Fysioterapeutprogrammet

Kurskod Kursnamn Termin Kursadministratör Kursledare
3ME027 Invärtesmedicin 3 Margaretha Hagberg Per Hellström

Specialistsjuksköterskeprogrammet med diabetesvårdinriktning

Kurskod Kursnamn Termin Kursadministratör Kursledare
3ME077 Vårdvetenskaplig teori och metod Margaretha Hagberg Janeth Leksell
3ME076 Diabetesvård I 1 Margaretha Hagberg Janeth Leksell
3ME045 Diabetes med inriktning mot vuxnas lärande 2 Margaretha Hagberg Janeth Leksell
3ME002 Diabetes och äldre (alt 2) 2 Margaretha Hagberg Janeth Leksell
3ME023 Diabetesvård barn och ungdom (alt 1) 2 Margaretha Hagberg Anna Lindholm Ohlinder
3ME071 Personcentrerad vård vid insulinpumpbehandling och kontinuerlig blodsockermätning 3 Margaretha Hagberg Anna Lindholm Ohlinder
3ME075 Diabetes och farmakologi 3 Margaretha Hagberg Janeth Leksell
3ME037 Diabetes i ett mångkulturellt perspektiv 4 Margaretha Hagberg Janeth Leksell
3MED73 Examensarbete inom diabetesvård 4 Margaretha Hagberg Janeth Leksell

Biomedicinska analytikerprogrammet

Kurskod Kursnamn Termin Kursadministratör Kursledare
3ME053 Klinisk fysiologi 3 Kristin Bryon Andrei Malinovschi
3ME055 Medicinsk mikrobiologi 3 Kristin Bryon Eva Tano
3KK014 KI kemi, hematologi, toxik och farmakologi 4 Kristin Bryon Lena Carlsson
3KK015 VFU 1 4 + 5 Kristin Bryon Lena Carlsson
3ME056 Laboratoriemedicinsk dataanalys 5 Kristin Bryon Mats Gustafsson
3KK016 VFU II 5 Kristin Bryon Fariborz Mobarrez
3KK019 Tillämpad laboratorievetenskap och kvalitetssäkring 5 Kristin Bryon Fariborz Mobarrez

Biomedicinprogrammet

Kurskod Kursnamn Termin Kursadministratör Kursledare
3ME067 Grundläggande statistik 2 Kristin Bryon Mats Gustafsson
3ME068 Tillämpad biostatistik 5 Kristin Bryon Mats Gustafsson
3ME069 Sjukdomslära 6 Kristin Bryon Hans Törmä

Fristående kurser

Kurskod Kursnamn  Termin Kursadministratör Kursledare
3ME014 Behandling och omvårdnad vid ischemisk hjärtsjukdom  fr Margaretha Hagberg Catrin Henriksson
3ME019 Behandling och omvårdnad vid hjärtsvikt  fr Margaretha Hagberg Catrin Henriksson
3ME004 Behandling och omvårdnad av arytmipatienter  fr Margaretha Hagberg Catrin Henriksson
3ME065 Fördjupningsarbete inom kardiologisk omvårdnad  fr Margaretha Hagberg Catrin Henriksson
3KK005 Klinisk läkemedelsutveckling  fr Kristin Bryon Håkan Melhus
3ME074 Biomedicinsk laboratorievetenskap  fr Kristin Bryon Lena Carlsson

Uppdragskurser

8ME009 Arbetsmiljö i det nya arbetslivet Uppdrag Caroline Olofsson Anna Rask Andersen
8ME014 Grundläggande forskningsmetodik I Uppdrag Caroline Olofsson Dag Rissén
8ME015 Grundläggande forskningsmetodik 2 Uppdrag Caroline Olofsson Dag Rissén
8ME020 Hjärtsvikt Uppdrag Caroline Olofsson Henrik Toss
8ME021 Astma allergi och KOL Uppdrag Caroline Olofsson Margaretha Emtner

Senast uppdaterad: 2021-02-08